پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی کیس های جالب 
 
 


  چاپ        ارسال به دوست

موارد جالب در هر ماه

با توجه به کیس مورد نظر (new case)، نظر خود را نسبت به  تشخیص آن بفرمایید:
 

گزارش موارد جالب:

 


 Image What is your diagnosis Observation New Case

                1) AML M4

                2) LCH

                3) Pertussis

                4) JMML 

what is your diagnosis?

 


 Image Diagnosis what is your diagnosis Observation NO.
dysplastic basophil

1) chediak higashi

2)lieshmaniasis

3)dysplastic basophil

4)artifact

what is your diagnosis ? 1
AML M3

  1)AML M3

  2)AML M4

        3)Bilineage       leukemia

 4)MDS  

the patient is 6 years old whit chief compliant of pallor.

in labratory findiing is shown pancytopenia.

bone marrow is revealed below:

2
Histoplasmosis

1) HLH

2) Leishmaniasis

3) Histoplasmosis

4) platelet in macrophage

The patient is 6 years old known case of rhabdomyosarcoma,after bone marrow transplant who developed persistent fever and splenomegaly.bone marrow is demonstrated below

What  is your diagnosis?

 3
 

 

 AML M6

 

                           what is your diagnosis? 4

 

 

refractory anemia